Γνωστικά αντικείμενα των Οικονομικών & Διοικητικών επιστημών

Σε μία εποχή που η επιχειρηματικότητα αποτελεί πηγή αισιοδοξίας και έμπνευσης διαπιστώσαμε πως η ενημέρωση των νέων γύρω από τις Οικονομικές σπουδές είναι ελλιπής. Καθώς ο τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο αλλάζει και ο τομέας των Οικονομικών διαχωρίζεται πλήρως από τα υπόλοιπα Πεδία Εξειδίκευσης, κρίναμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε εκτενώς τα γνωστικά τους αντικείμενα των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.

Στόχος της παρουσίασης είναι να ενημερωθούν τα παιδιά για το είδος της επιστημονικής κατάρτισης που προσφέρουν οι Οικονομικές Σχολές καθώς και για το ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων που μπορούν να ακολουθήσουν μέσα από αυτές.

Το σεμινάριο αποτελεί πηγή προβληματισμού για τους νέους καθώς συνδυάζει καθημερινές εικόνες από τη λειτουργία των επιχειρήσεων και του κράτους με τα παραπάνω πεδία.

Έτσι θα μπορούν πλέον τεκμηριωμένα να αποφασίσουν αν θα τους ενδιέφερε να αποκτήσουν μία τέτοια οπτική και να θέσουν ως στόχο την εισαγωγή του σε κάποιο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.

Η συγκεκριμένη ενότητα θα προσεγγίσει τους κλάδους:

  • Της Οικονομικής Επιστήμης
  • Των Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών
  • Της Διοικητικής Επιστήμης
  • Της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Του Μάρκετινγκ
  • Των Χρηματοοικονομικών
  • Της Λογιστικής
  • Των Ναυτιλιακών Σπουδών

Η παραπάνω δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 13:15

Διοργανωτής