Τρόπος εισαγωγής στη τριτοβάθμια - Πεδία - Μαθήματα

Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση - ενημέρωση των μαθητών της Β΄ Λυκείου που αφορά το δρόμο για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση - το νέο λύκειο.

  • Πώς διαμορφώνεται το νέο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια;
  • Τι είναι τα επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης;
  • Σε ποια μαθήματα θα εξεταστώ σε Πανελλήνιες Εξετάσεις;
  • Ποιο επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης πρέπει να επιλέξω;
  • Πώς θα προετοιμαστώ κατάλληλα ώστε να είμαι ανταγωνιστικός;

Ακούγοντας όλες τις παραπάνω ερωτήσεις που διατυπώνονται από τους μαθητές της Β΄ Λυκείου αλλά και πολλές άλλες, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη ανάγκη συζήτησης - ενημέρωσης που θα αφορά:

  • τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • τα πεδία επιστημονικής εξειδίκευσης,
  • την παρουσίαση των μαθημάτων των παραπάνω πεδίων από την ομάδα των καθηγητών του Κέντρου Μελέτης.

Η παραπάνω δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 14:15, διαρκεί 1 ώρα και απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές της Β΄ Λυκείου καλύπτοντας όλες τις απορίες των συμμετεχόντων.

Διοργανωτής