Πεδία - Σχολές - Επαγγέλματα

Πληροφόρηση για τους Προσανατολισμούς και τα Πεδία. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους 3 προσανατολισμούς που θα κληθούν να επιλέξουν στη Γ' Λυκείου, καθώς και για τα τμήματα και τα επαγγέλματα που συνδέονται με τα 6 πεδία σχολών στο νέο Λύκειο.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:

  • Τα ειδικά χαρακτηριστικά των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ
  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα που εξασφαλίζει κάθε τμήμα
  • Τους κλάδους που θα παρουσιάσουν ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια
  • Τις σπουδές που οδηγούν στα επαγγέλματα με προοπτική.

Η παραπάνω δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ , διαρκεί 2 ώρες και απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές της Β΄ Λυκείου καλύπτοντας όλες τις απορίες των συμμετεχόντων.

Διοργανωτής