Άρθρα - Νέα

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015 22:48

Αποτυπώστε την επαγγελματική σας προσωπικότητα με το φίλο σας

468

Το Κέντρο Μελέτης δίνει τη δυνατότητα σε όποιο μαθητή της Β΄ Λυκείου το επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση αυτή. Μπορείτε να κλείσετε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά (210-9311913) στη γραμματεία τη θέση σας.

Διοργανωτής