Βιωματική κατανόηση των επιστημών

Σε συνεργασία με το γραφείο διασύνδεσης του ΠΑ.ΠΕΙ. οργανώνουμε στο χώρο του Πανεπιστημίου παρουσίαση – ενημέρωση για τα εξής θέματα:

  • Οι σχολές του ΠAνεπιστημίου ΠEIραιά
  • Το Πρόγραμμα Σπουδών
  • Επαγγελματικά δικαιώματα
  • Επαγγελματικές προοπτικές της κάθε σχολής, στη σύγχρονη αγορά εργασίας
  • Δεξιότητες που είναι χρήσιμες στην αγορά εργασίας
  • Σημεία προσοχής, πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου


Η παραπάνω δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου στις 14:30 , διαρκεί 2 ώρες και απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου.

Όσοι δεν έχουν προμηθευτεί την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογράψουν οι κηδεμόνες τους, μπορούν να την κατεβάσουν από εδώ.

 

Διοργανωτής