Το άγχος των εξετάσεων

Σε συνεργασία με την ψυχολόγο Κατερίνα Στρουμπούλη οργανώνουμε στο χώρο του φροντιστηρίου συζήτηση με μαθητές για το άγχος των εξετάσεων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να το διαχειριστούν.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα του άγχους και να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα διαχειριστούν.

Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν είναι:

  • Σωματικές εκδηλώσεις του άγχους
  • Ψυχικές επιπτώσεις του άγχους
  • Επίδραση του άγχους στις επιδόσεις των μαθητών
  • Στρατηγικές διαχείρισης του άγχους


Η παραπάνω δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Μαΐου στις 10:30 π.μ , διαρκεί μία ώρα και απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Λυκείου, καλύπτοντας όλες τις απορίες των συμμετεχόντων.

 

Διοργανωτής