Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των Δράσεων 2014 απλώνεται σε τρεις μέρες. Την πρώτη μέρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τις άλλες δύο ημέρες οι δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιούνται στο "Κέντρο Μελέτης"

 

 • ΗΜΕΡΑ 1η - Παρασκευή 16/5

 • 13:15 - 17:15 (αναχώρηση 13:15 από το Κέντρο Μελέτης)
  Βιωματική κατανόηση επιστημών
  (επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
 • ΗΜΕΡΑ 2η - Σάββατο 17/5

 • 18:00 - 20:00
  Το άγχος των παιδιών μας - δικό μας άγχος
  (αποκλειστικά για γονείς)
 • ΗΜΕΡΑ 3η - Κυριακή 18/5

 • 10:30 - 11:30
  Το άγχος των εξετάσεων
 • 11:45 - 13:45
  Ο δρόμος προς την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  Το Νέο Λύκειο
  Επαγγέλματα και κλάδοι με προοπτική
 • 14:00 - 15:30
  Ένα επάγγελμα - πολλοί δρόμοι

Διοργανωτής