Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1997 με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Παιδείας στα πλαίσια του προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ, Β’ ΚΠΣ). Σήμερα το Γραφείο Διασύνδεσης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Βασική του επιδίωξη είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για την ανάπτυξη επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Το Γραφείο Διασύνδεσης προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων: των Φοιτητών & Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων & Φορέων προώθησης απασχόλησης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κύριες υπηρεσίες του είναι:

  • Σεμινάρια Ένταξης στην Αγορά Εργασίας & Εργασιακών Δεξιοτήτων.
  • Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας.
  • Ατομική συμβουλευτική σε ένταξης στην αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητας.
  • Συνεργασία με εταιρείας και δημοσίευση θέσεων εργασίας στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.
  • Διοργάνωση Ημερών Σταδιοδρομίας και Workshops, σε συνεργασία με εταιρείες.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση σχετικά με μεταπτυχιακές σπουδές και χορηγούμενες υποτροφίες.
  • Διεξαγωγή ερευνών για την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου.

Διοργανωτής