Δημήτρης Μαραγκός

Ο Δημήτρης Μαραγκός είναι απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές και μιλάει 4 ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Από τον Μάιο του 2015 είναι μέλος του Team Europe Greece. 

Η «Ομάδα Ευρώπη/ Team Europe» είναι ένα Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων εξειδικευμένων σε ευρωπαϊκά θέματα οι οποίοι ενθαρρύνουν το διάλογο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με την κοινωνία των πολιτών. Η ειδικότητα του κ. Μαραγκού είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Από το 2007 μέχρι και σήμερα εργάζεται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο είναι Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα. Επίσης, είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. 

 

Διοργανωτής