Νίκη Μπίγγου

H Νίκη Μπίγγου (MSc) είναι ψυχολόγος, σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην EduJob. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο Ψυχολόγου-Συμβούλου Σταδιοδρομίας. Δουλεύει με παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής.

Έχει συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική του Πανεπιστημίου Αθηνών για θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Έχει συνεργαστεί με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το σχεδιασμό προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και έχει συμμετάσχει ως Εκπαιδεύτρια σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη θεματική της Σταδιοδρομίας και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Διοργανωτής