Γιούλη Δελιέζα

Η Γιούλη Δελιέζα (MSc) είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας στην EduJob και Ειδικευόμενη Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (COSCA). Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2005 συνεργάζεται με το Πρόγραμμα e-learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υλοποίηση ερευνών σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος και τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με προοπτική.

Από το 2012 συνεργάζεται με την EduJob στην ανάπτυξη και παροχή εργαλείων και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες.

 

Διοργανωτής