02 Ιανουαρίου 2017

Πως μπορεί να μειωθεί η ανεργία των νέων μέσα από την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων;

712

Ενώ η ανεργία των νέων αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν εργαζόμενους με τα απαιτούμενα προσόντα. 

Λέγοντας προσόντα δεν εννοούμε τις τυπικές ικανότητες και δεξιότητες που προκύπτουν από ένα πτυχίο ή την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας αλλά την επιχειρηματική σκέψη, τις κοινωνικές, προσωπικές και οριζόντιες δεξιότητες. Τέτοιες δεξιότητες καλλιεργούνται μέσα από τα προγράμματα κινητικότητας νέων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως για παράδειγμα η προσαρμοστικότητα στις ανάγκες του περιβάλλοντος, η δημιουργική σκέψη, η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, η ομαδικότητα κ.α.

Ο κ. Δημήτρης Μαραγκός ως εκπρόσωπος του προγράμματος Balkans Beyond Borders στην εισήγηση του “How to tackle Skill Missmatch and reduce Unemployment” στο Πρώτο European Thinking Lab που έλαβε χώρα στη Λισαβόνα στις 25-27 Νοεμβρίου αναφέρθηκε στα παραπάνω καίρια θέματα.

 

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

Διαβάστηκε 712 φορές

Διοργανωτής