Άρθρα - Νέα - 2017

Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2017 18:05

Πως μπορεί να μειωθεί η ανεργία των νέων μέσα από την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων;

713

Ενώ η ανεργία των νέων αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν εργαζόμενους με τα απαιτούμενα προσόντα. 

Διοργανωτής