Οργανώνω τη μελέτη μου

Μέσα από μια διαδραστική διαδικασία οι μαθητές μαθαίνουν τρόπους που θα τους βοηθήσουν να οργανώσουν τον χρόνο τους και να προγραμματίζουν σωστά τη μελέτη τους, ώστε να κουράζονται λιγότερο και να αποδίδουν περισσότερο.

Η σημασία της καλής προετοιμασίας είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Όσο πιο νωρίς ξεκινάει η "καλή" προετοιμασία, τόσο πιο σίγουρη είναι η "καλή" έκβαση σε κάθε προσπάθεια.

Το διάβασμα είναι ένα απαραίτητο συστατικό για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πώς να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα αποδοτικό πρόγραμμα μελέτης, που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να ελαχιστοποιήσουν το άγχος τους.

Η παραπάνω δράση θα πραγματοποιηθεί τ0 Σάββατο 09 Απριλίου στις 10:30, διαρκεί 2 ώρες και απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου καλύπτοντας όλες τις απορίες των συμμετεχόντων.

Διοργανωτής