Πρόγραμμα δράσεων

Το πρόγραμμα των Διαθεματικών Δράσεων 2016 απλώνεται σε δύο εβδομάδες.

 

 • ΔΡΑΣΗ 1η / Σάββατο 09 Απριλίου

 • 10:30 - 12:00
  Οργανώνω την μελέτη μου και προπονώ τον εαυτό μου για την καλή απόδοση στο διάβασμα και στις εξετάσεις.
  (αποκλειστικά για μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου)
 • ΔΡΑΣΗ 2η / 11 - 15 Απριλίου & 13 - 25 Ιουνίου

 • Αποτύπωση της επαγγελματικής σας προσωπικότητας
  Καθώς η ισορροπία ανάμεσα στην προσωπικότητα και το επάγγελμα
  αποτελεί τη βάση για την μελλοντική επαγγελματική σας επιτυχία
  θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε τα δικά σας προσωπικά επαγγελματικά ενδιαφέροντα.
 • ΔΡΑΣΗ 3η / Κυριακή 10 Απριλίου

 • 18:30 - 20:00
  Το άγχος των παιδιών μας & το δικό μας άγχος
  (αποκλειστικά για γονείς)
 • ΔΡΑΣΗ 4η / Σάββατο 16 Απριλίου

 • 10:00 - 11:30
  Ονειρεύομαι τον εαυτό μου ως επαγγελματία
  (στόχοι – σχολές – επαγγέλματα)
  (αποκλειστικά για μαθητές της Γ΄ Λυκείου)

Διοργανωτής