Αποτύπωση της επαγγελματικής σας προσωπικότητας

Καθώς η ισορροπία ανάμεσα στην προσωπικότητα και το επάγγελμα αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική επαγγελματική σας επιτυχία θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε τα δικά σας προσωπικά επαγγελματικά ενδιαφέροντα.

Η υπηρεσία e-mentoring της Edujob δημιούργησε 6 ερωτηματολόγια για να μπορέσει να διαγνώσει τις κλίσεις, προτιμήσεις, δεξιότητες και ταλέντα του κάθε μαθητή. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία εκτός από τις εξατομικευμένες επαγγελματικές προτάσεις που θα σας παρουσιαστούν θα γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας και θα μπείτε σε μία διαδικασία πραγματικής αναζήτησης και προβληματισμού με στόχο την αποκάλυψη των δικών σας επιθυμιών και οραμάτων.

1ο - Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Το ερωτηματολόγιο έχει βασιστεί στη γνωστή θεωρία του ερευνητή και σύμβουλου καριέρας John Holland -ο οποίος ανέπτυξε την θεωρία της επαγγελματικής Προσωπικότητας (Vocational Personality Theory)- και στο ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων του Holland (SDS).

Οι ερωτήσεις στοχεύουν στην ανίχνευση των ενδιαφερόντων, των κλίσεων, των ταλέντων και των δεξιοτήτων που δομούν την προσωπικότητα σας και αποκαλύπτουν τις ικανότητες και τις επαγγελματικές σας προτιμήσεις.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα σας δοθούν τα ερεθίσματα για να ερευνήσετε το επάγγελμα που θα θέλατε πραγματικά ν' ακολουθήσετε. Ακόμα και αν είστε σίγουροι για την επιλογή σας μπορείτε να την εδραιώσετε και να την εμπλουτίσετε με άλλες εναλλακτικές..

2ο - Ερωτηματολόγιο Προσδιορισμού Επιρροών στην Επαγγελματική Επιλογή

Καθώς οι επιλογές μας επηρεάζονται από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο είμαστε ενταγμένοι, το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται στο να εντοπίσει τους εξωτερικούς παράγοντες που συνειδητά ή ασυνείδητα σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό στην επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσετε και να σκεφτείτε περισσότερο τις επιρροές που ενδεχομένως έχετε δεχτεί και πως αυτές διαμόρφωσαν τις μέχρι τώρα επιλογές σας. Επιπλέον σας δίνει την ευκαιρία να συγκρίνετε τις απαντήσεις σας με τους ανθρώπους που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει Ιδανική επαγγελματική επιλογή. Αποτελεί τροφή για περαιτέρω σκέψη και προβληματισμό με στόχο πάντα να έρθουν στην επιφάνεια οι δικές σας προσωπικές επιθυμίες.

3ο - Ερωτηματολόγιο Προσδιορισμού Αξιών και Κινήτρων στην Επαγγελματική Επιλογή

Το ερωτηματολόγιο διερευνά τις αξίες και τα κίνητρα που λειτούργησαν ως κριτήριο της επαγγελματικής επιλογής που κάνατε. Καλείστε δηλαδή να αξιολογήσετε τον βαθμό στον οποίο συγκεκριμένες αξίες επηρέασαν την επαγγελματική σας επιλογή.

4ο - Ερωτηματολόγιο Προσδιορισμού Τρόπου Λήψης Απόφασης στην Επαγγελματική Επιλογή

Το ερωτηματολόγιο διερευνά τον προσωπικό τρόπο λήψης απόφασης στην επαγγελματική επιλογή.

5ο - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Αυτοεκτίμησης

Το ερωτηματολόγιο διερευνά τον βαθμό της αυτοεκτίμησής σας και την επίδραση αυτού του σημαντικού παράγοντα στην ποιότητα της επαγγελματικής σας επιλογής. Η έννοια της αυτοεκτίμησης έχει να κάνει με το πώς βλέπετε τον εαυτό σας, γεγονός που επηρεάζει το βαθμό κινητοποίησης σας στον επαγγελματικό τομέα και επηρεάζει τις επαγγελματικές σας επιλογές.

6ο - Ερωτηματολόγιο Επικοινωνιακών Δυνατοτήτων

Το ερωτηματολόγιο αξιολογεί το βαθμό των επικοινωνιακών σας δεξιοτήτων και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τις επαγγελματικές σας επιλογές.

Η αποτύπωση της επαγγελματικής προσωπικότητας
σας βοηθάει να σεβαστείτε τα “όνειρά” σας και να χτίσετε σε σταθερές βάσεις το επαγγελματικό σας μέλλον, ανοίγοντας το δρόμο της προσωπικής σας επιτυχίας

.

 

Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας θα έχετε διευρύνει και εμπλουτίσει τον τρόπο σκέψης σας για την επιλογή της καταλληλότερης μελλοντικής επαγγελματικής καριέρας και θα νιώθετε ασφάλεια πως η επιλογή σας βρίσκεται σε συνέπεια με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα σας..

Η δράση αφορά αποκλειστικά τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και υλοποείται στο χώρο του Κέντρου Μελέτης, σε δύο περιόδους: Α) Κυριακή 03/05 με Κυριακή 10/05 & Β) Παρασκευή 19/06 με Παρασκευή 26/06. Για τη συμμετοχή απαιτείται τηλεφωνική ενημέρωση για το κλείσιμο θέσης σε προκαθορισμένη ώρα.


Διοργανωτής