Διαθεματικές Δράσεις 2014

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των Δράσεων 2014 απλώνεται σε τρεις μέρες. Την πρώτη μέρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τις άλλες δύο ημέρες οι δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιούνται στο "Κέντρο Μελέτης"

Διαβάστε περισσότερα...
Σχετικά με τις Δράσεις 2014

Σχετικά με τις Δράσεις 2014

Διεπιστημονική προσέγγιση των Πανελληνίων εξετάσεων στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον.

Στο Κέντρο Μελέτης συνεχίζοντας την πολύπλευρη ενίσχυση – στήριξη των μαθητών μας και των γονέων τους , εισάγουμε νέους τομείς δράσης.

Διαβάστε περισσότερα...

Διοργανωτής